Duurzaamheid

MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is steeds meer een gevleugelde kreet. Bij bedrijfsvoering telt niet alleen de winst die daaruit voortkomt, maar spelen de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en het milieu een zwaarwegende rol.

Steeds meer organisaties met een sturende rol vanuit de overheid vragen een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een middel hiertoe is het opzetten van een managementsysteem voor CO2 bewust handelen volgens de eisen van het Handboek CO2-Prestatieladder (www.skao.nl). Begeleiden bij het opzetten en implementeren van deze eisen behoort tot de mogelijkheden vanuit een ervaren professie. Deze dienstverlening wordt geboden via een landelijk opererend adviesbureau omtrent bedrijfsprocessen en begeleiding in certificeringen.

Inspanningen op dit vlak kunnen worden beloond in de vorm van een voordeel in een aanbestedingsproces. Ook “mee kunnen blijven doen” en niet uitgesloten worden van werkzaamheden kunnen een belangrijke reden zijn om hier bewust mee bezig te zijn. Zorgdragen voor een beter milieu, voor nu en de verdere toekomst, wordt zo gekoppeld aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Korte uitleg via een filmpje: