Onderwijs

Arbeidsveiligheid, kwaliteitsborging en voldoen aan de privacywetgeving zijn ook binnen het onderwijs steeds belangrijkere thema’s. Aandacht voor de benodigde Risico Inventarisatie en Evaluatie is al binnen het onderwijs vaak mogelijk met een branchepakket zoals b.v. ‘Arbomeester’, maar wordt in veel gevallen nog niet juist en continuerend toegepast. Boetes bij het niet voldoen aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn vorig jaar verhoogd. Daarnaast kan structuur aanbrengen met kwaliteitsborging ook binnen het onderwijs op veel fronten ondersteuning bieden.

Voldoen aan wet- en regelgeving is jaarlijks voor betrokkenen lastig om wijzigingen bij te houden. Ook specifieke aandachtsgebieden van de Inspectie vergen professionele aandacht zoals b.v. werkdruk, PSA (psychische sociale arbeidsbelasting), werkstress, gehoorbeschadiging bij (sport)leraren, aanwezigheid van asbest en/of loden waterleidingen bij scholen en beschikbaarheid van de bedrijfsarts.

Voldoen aan de privacywetgeving AVG is binnen het onderwijs tevens een belangrijk thema geworden omdat er veel (bijzondere)persoonsgegevens beschikbaar zijn en normaliter werden uitgewisseld. Sinds mei 2018 is handhaving op dit thema een zeer belangrijk aandachtspunt en zorg om geen persoonsgegevens in de buitenwereld terecht te laten komen waar dat niet thuis hoort.

M. de Lange Professionals kan op de gebieden van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Informatiebeveiliging/Privacy een belangrijke rol spelen binnen het onderwijs.

Neem hiervoor contact met ons op!

Yvonne de Lange

Yvonne is een bevlogen professional in het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het basisonderwijs. Ze heeft drie jaar geleden haar Pabo afgerond en tijdens haar studie al vele scholen met intensieve en langdurige stages als ervaring rijker opgedaan. Op dit moment werkt zij fulltime op OBS De Hobbitstee in Montfoort.

Heeft u vragen over het primair onderwijs, schroom niet om contact met haar op te nemen.

yvonnedelange.nl
jufyvon.blogspot.nl
www.pinterest.com/yphone

Of stuur Yvonne een email