Credit Management - Debiteurenbeheer - Incasso - Kredietverzekering

Door de vele contacten en jarenlange ervaring in deze sector bestaan efficiënte mogelijkheden aangaande adequaat debiteurenbeheer, kredietverzekering, inning van vorderingen samen met gerenommeerde leveranciers in breed verband.

Debiteurenbeheer

Het beheer van de debiteuren is voor veel ondernemers een sluitpost. Echter omzet is pas behaald, als er ook is betaald! Het nabellen van openstaande facturen kost veel tijd. Vaak zijn betrokken medewerkers niet of niet goed opgeleid om dit effectief te beheren. Debiteuren professioneel, structureel en consequent nabellen of op de juiste manier aanmanen, is een vak apart. Een professional kan hier een grote rol in spelen om dit op de juiste manier aan te gaan pakken; altijd met oog op behoud van de klantrelatie! M. de Lange Professionals kan hier een coachende rol in spelen of de rol tijdelijk overnemen.

Incasso

M. de Lange Professionals behandelt geen kleinere reguliere vorderingen.
Wij zijn gespecialiseerd in complexe grotere zaken waarbij vaak buitengerechtelijk middels mediation alsnog tot een oplossing kan worden gekomen en maakt voor juridische vraagstukken (gerechtelijke incasso) gebruik van haar netwerk van advocaten en deurwaarders. Wij worden als professionals ingeschakeld door de pragmatische aanpak met een goed gevoel voor verhoudingen en met een hoge graad van resultaat.

Kredietverzekering

De organisatie is zelf geen tussenpersoon voor kredietverzekering; kan echter als adviseur beschikbare specialismen van een gerenommeerde makelaar in kredietverzekering aanwijzen.

Diensten Kredietverzekering

Omzetverzekering
De voordelen voor deze dienst zijn:

  • Financiële continuïteit bij non-betaling door de klant.
  • Laagdrempelig en professioneel aanspreekpunt voor kredietverzekering.
  • Scherpe condities door contacten met alle kredietverzekeraars en kennis van de markt.
  • Sterkere onderhandelingspositie bij bankier.
  • Kapstok voor professioneel kredietbeheer.

Verzekering op transactiebasis. (betalingsgarantie)

De voordelen voor deze dienst zijn:

  • Verzekering van één bepaalde transactie of één bepaalde klant.
  • Geen premie betalen voor "gezonde" klanten.


Wanneer u behoefte heeft aan creditmanagement diensten zoals incasso, debiteurenbeheer of kredietverzekering, kunt u contact met ons opnemen.