Sparringpartner

Een organisatieadviseur, ook wel aangeduid als managementconsultant, is een adviseur van het bedrijfsleven, de overheid en andere organisaties. De organisatieadviseur werkt in de regel in opdracht van een organisatie aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken.

Een sparringpartner, ondernemerscoach of keuzementor speelt vaak een belangrijke rol in de behoefte van directies, managementleden en sturende medewerkers als klankbord of iemand om mee te brainstormen en te sparren. Soms kan hij optreden als mediator om een opgetreden stagnerende verhouding glad te trekken.

Veel ondernemers, zeker in het MKB, staan er relatief alleen voor. Vaak heeft men in het verleden samengewerkt met meerdere eigenaren/managers, maar heeft dit door omstandigheden moeten veranderen richting een 1- of 2-koppige directie. Aansturing van de organisatie en de medewerkers, maar zeker ook de keuzes in beleid en financieel economische strategie geven op dat moment extra kopzorgen.

Familiebedrijven werken vaak met een instromende zoon/dochter aan de toekomst om op termijn aan een overdracht te werken. Niettemin leert de ervaring dat er voor de ontwikkeling en connectie met kinderen vaak ook een aansturing van buiten de familieband benodigd is om ze echt klaar te stomen voor het moment dat ze op "eigen benen" komen te staan. Hierbij ontstaat er soms ook verschil van inzicht in het te volgen ondernemerspad. Hierbij kan behoefte ontstaan voor een onafhankelijke mediator of mentor.

In zulke gevallen biedt de inzet van een professionele sparringpartner uitkomst. Iemand die vanuit een andere invalshoek en vanuit de bestaande kaders van een vaak specialistisch bedrijf, net even anders kijkt en kan bijsturen.

Ontwikkelingen in een branche, maar ook zeker in de huidige maatschappij en economisch, zijn tevens vaak belangrijke invalshoeken voor de sparringpartner. Een proactieve sparringpartner neemt geen genoegen met wat er is, maar zoekt steeds naar mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsaspecten. Op basis van effectieve monitoring en analyse doet de sparringpartner voorstellen voor de optimalisatie van processen en komt met mogelijke bijsturingsmogelijkheden. Problemen? Wij zien juist mogelijkheden en komen met innovatieve oplossingen.

Kijk ook eens buiten de kaders van uw eigen bedrijf en specialisme en laat via een verfrissende blik andere invalshoeken belichten vanuit bedrijfseconomisch aspect, altijd met een pragmatische maar ook met een financiële en commerciële inslag.
M. de Lange Professionals kan u hierbij op een ervaren manier van dienst zijn!